Хүргэлт үйлчилгээ

Хөдөө орон нутгаас захиалга өгсөн хэрэглэгч таны бараа бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн шуудан илгээмжинд хүргэж өгөх үйлчилгээ үзүүлж байна.
Бид таны захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг захиалгын дагуу очиж бүртгэн авч, хаягийн дагуу тодорхой хугацаанд тээвэрлэн хүргэж өгнө.
Улаанбаатар хотоос захиалга өгсөн хэрэглэгч таны бараа бүтээгдэхүүнийг Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл бүхий илгээмжийн компани хүргэлт үйлчилгээг хариуцан ажиллана.

Shopping Cart